VABADUS JA ELURÕÕM - IGAÜHE ÕIGUS

Inimene tahab olla vaba, elada ilma piirangute ja takistustesta. Tõeline vabadus eeldab täielikku vastutust oma elu eest. Ilusad sõnad, aga mida see tähendab? Väikesed lapsed on oma vanematest või hooldajatest täielikult sõltuvad. Nende heaolu ja ellujäämisvõimalused on otseselt seotud sellega, kas keegi võtab vaevaks neid toita, kasida ja neile turvalist elukeskkonda pakkuda. Kasvades ja arenedes hakkab laps järk-järgult vastutust enda peale võtma: juba suudab ta ise toidupala järele haarata, ise emale kaissu pugeda, potile küsida jne. Ta õpib ise oma vajadusi rahuldama; antud näite puhul siis vajadust toidu, helluse, puhtuse järele. Kui kasvukeskkond on harmooniline ja arvestab lapse ebatäiuslikkusega (sellega, et ta ei oska kõike kohe ja õigesti teha), areneb 21-ks eluaastaks välja iseseisev täiskasvanud inimene, kes tunneb oma vajadusi, teab, kuidas neid rahuldada ja tegutseb selle nimel. See noor täiskasvanu on vaba. Ta ei sõltu enam oma vanematest ega teistest inimestest, et õnnelik olla ja harmooniliselt elada.

Mis saab siis, kui selle lapse vajadused tema väga varases eas jäävad mingis osas rahuldamata? Ta peab liiga vara hakkama ise vastutama oma toimetuleku ja ellujäämise eest - kas püüdma ise oma vajadused rahuldada vōi need siis alla suruma, ilma hakkama saama. Ühelt poolt annab niisugune raskustega toimetulek hea karastuse kogu eluks. Teiselt poolt tuleb sellel inimesel juba 3-, 4-, 5-aasaselt lapsepõlv katkestada ja hakata tegutsema täiskasvanu kombel. Lapselikkus saab alla surutud, see jääb läbi elamata, kogemata. Koos allasurutud lapsega läheb kaasa ka kõik lapselik: elurõõm, mängulust, uskumine imedesse jne. Täiskasvanuks saades on selle inimese elus justkui kõik olemas, ainus mis puudub, on rõõm sellest kõigest. Pole rõõmustajat, pole Sisemist Last. Selleks, et rõõm oma ellu tagasi saada, tuleb see laps üles otsida ja pakkuda talle võimalus nüüd, oma täiskasvanuliku hoole ja kaitse all poolelijäänud lapsepõlve jätkata.

Kuidas seda teha? Holstiline rännak on suurepärane ja kiire moodus leida üles oma Sisemine Laps, teda tundma õppida, aidata, talle armastust pakkuda ja vastutasuks saada osa tema siirast rõõmust ja elulustist.

Rita Eevardi